Səlhab Məmmədov

Xalq rəssamı, professor, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının prorektoru

Səlhab İsa oğlu Məmmədov 1943-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki şəhərində anadan olub. 1962-1968-ci illərdə Tbilisi Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq fakültəsində təhsil alıb.

1972-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 1982-1988-ci illərdə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının məsul katibi olub. 1988-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. 1993-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti olub. 1993-cü ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibidir.

2004-cü ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru vəzifəsində çalışır. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb. 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür.

2009-cu ildən etibarən Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademikidir. 2016-cı ildən Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyasının, 2018-ci ildən Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasının fəxri professorudur.

2012-ci ildə “Təsviri sənət” sahəsi üzrə 2011-ci ilin ən yaxşı işi nominasiyasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsis etdiyi diplomla mükafatlandırılıb.

Həmin ildə Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni, 2017-ci ildə isə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib. 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunub.

NatigMentor