Ədən bağı

Nəzrin Mütəllifli

Satılıb
Bu əsər “İmprotex Trucks and Buses” şirkəti tərəfindən Qarabağ Dirçəliş Fonduna 3000 AZN ianə edilərək əldə edilmişdir
Material Kətan, yağlı boya
Janr / Üslub Mənzərə, impressionizm
Ölkə / İl Azərbaycan, 2023
Ölçü 120x75 sm

Nəzrin Mütəlliflinin “Ədən bağı” əsəri Qarabağın tacı olan Şuşanın xalqımız üçün necə dəyərli bir məkan olduğunu təcəssüm etdirir.

Rəsmdə bölgənin mədəni ruhu ilə səsləşən əsrarəngiz Cıdır düzü əks olunub.

Müəllif bənövşəyi və çəhrayı çalarlardan məharətlə istifadə etməklə Qarabağın unikal florasının simvolu, ümid və yenilənmə rəmzi olan Xarı bülbül gülünə ehtiramı vurğulayır.

Rənglərin qarşılıqlı təsiri simvolik xarakter daşıyır, Şuşanın yeni sülhün ardınca dirçəlişini və çiçəklənməsini təsvir edir.

Rəssam əsərində sanki torpağa yeni nəfəs verir, hər fırça toxunuşu ilə Cıdır düzünün təzələnmiş mənzərəsini canlandırır.

Bu sadəcə mənzərə rəsmi deyil, dirçəlişin bəyanıdır, Qarabağın əbədiliyinin nümayişi və gözəl gələcəyin müjdəçisidir.